MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB

Konstelace traumatu

Trauma

trauma.jpg, 12kB

To podstatné se v našem nevědomí formuje při traumatu. Trauma je následkem situace, kterou člověk, tím spíše dítě, vnímá jako nezvládnutelnou, absolutně přesahující jeho možnosti. Traumaty je zasažen prakticky každý. V našem nevědomí silně působí těžké události z našeho života, jako jsou odloučení od matky, násilí, autonehoda nebo těžký porod. Zásadním způsobem na nás působí také traumatické události nejméně čtyř generací našich předků, jako je válka, odebrání majetku, epidemie, atd.

Model rozštěpení duše vlivem traumatu

Aby se v traumatické situaci psychický systém vyhnul kolapsu, odštěpí v sobě nesnesitelné pocity jako jsou hrůza, bezmoc, panika, nebo bolest a uzavře je v samostané struktuře, v tzv. traumatizovaném já. V jiné struktuře, v já přežití se ustaví inteligentní program, který se stará o to, aby nesnesitelné pocity zůstaly mimo naše vědomí. Zdravé já je nositelem toho, co zůstalo traumatem nezasažené.

Život po rozštěpení

DrJekyllMrHyde.jpg, 29kB

Proces rozštěpení se stane, ovšem vědomí ho nevnímá. Jednáme-li ze struktur já přežití, nevíme o tom. Na povrchu se zdá, že jsme traumatickou situaci zvládli nebo překonali. Ve skutečnosti se v nás vyvinulo já přežití, které skrylo traumatické pocity před naším vědomím. Traumatizované já v našem nevědomí zůstalo a váže v sobě obrovskou energii, která se nakonec vždy projeví. Náš psychický systém se snaží uzdravit, a proto reinscenuje traumatické události. My pak nechápeme, proč se dokola potýkáme s určitými situacemi, jen pokaždé v jiných kulisách.

Symptomy traumatu

Trauma_integration.jpg, 35kB

Traumatizované já na povrch prosakuje v několika rovinách symptomů: skrze události jako jsou finanční potíže, nehody, překážky apod.; skrze vnitřní psychické stavy jako jsou prázdnota, deprese nebo strach; skrze fyzické tělo, od pocitů vyčerpanosti, přes chronické bolesti až po závažné nemoci; a také v opakujících se vzorcích vztahů nebo v neschopnosti zdravé vztahy vůbec navazovat.

Vyléčení

Nature.jpg, 49kB

Když pochopíme, že příčiny symptomů, které nás trápí, leží v našem nevědomí, můžeme s pomocí vhodné metody a dobrého průvodce tyto příčiny rozpustit. Je třeba uvidět události, kvůli kterým je naše psychika rozbitá. Já přežití si potom může uvědomit programy, které používá, aby vytěsnilo traumatizované já, a tím uvolní cestu k vynesení skrytých pocitů do vědomí. Pocity spojené s událostmi z našeho života je třeba znovu integrovat. Od pocitů našich předků je naopak třeba se oddělit a naši vlastní psychiku z nich vyplést. Konstelace traumatu a systemický voice dialogue jsou ideální kombinací metod pro zvládnutí tohoto procesu.

Technika - jak to vypadá?

papers.jpg, 14kB

Princip práce je velmi jednoduchý. Terapeut rozhodne, jaké části klienta, události, pocity nebo kteří předkové klienta mají v konstelaci stát. Poté na papírky napíše jejich označení. Klient i terapeut si pak na papírky stoupají a tento postup pomáhá nevědomí klienta, aby vynášelo na povrch obsahy, které patří právě k tomu, co je na papírku napsáno. Konstelace se postupně dále rozvíjí až dojde k řešení. Pro lepší pochopení uvedu velmi zjednodušený a zkrácený příklad práce: Například klient zažívá nepochopitlný smutek. Na zemi pak bude stát tato jeho smutná část. Když si na papírek klient nebo terapeut stoupnou, pocítí tento smutek, který se rozvine do pocitu osoby, které se po někom velmi stýská. Postupně se ukazuje, že pocity tesknoty odpovídají malému dítěti. Klientovi se v tu chvíli vybaví, že dědečkovi v deseti letech zemřela matka. Jakmile je do konstelace uveden dědeček a jeho matka, pocity se dále rozvinou a ukáže se, že klient na sebe přebíral pocity právě tohoto dědečka z doby, kdy se stal sirotkem. Zpracováním těchto pocitů dojde k uvolnění. Tím se nakonec uvolní i ta část klienta, která zažívala do té doby nepochopitelný smutek.