MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB

Doporučené texty

Carl Gustav Jung
Vztah vědomí a nevědomí, archetypy, aktivní imaginace, transcendentní funce


Jung_Jaffe_vzpominky.jpg, 11kB

Aniela Jaffé.
Vzpomínky sny myšlenky C.G. Junga.
Vyšlo v nakladatelství Portál. Možno objednat zde: obchod Portál.clovekSymboly.jpg, 11kB

Carl Gustav Jung a kol.
Člověk a jeho symboly.
Vyšlo v nakladatelství Portál. Možno objednat zde: obchod Portál.Jung_Odpoved_Na_Joba.jpg, 21kB

Carl Gustav Jung.
Odpověď na Jóba.Vybrane_spisy.jpg, 13kB
Carl Gustav Jung (editoři: Verena Kast a Ingrid Riedel).
Vybrané spisy C.G.Junga.
Vyšlo v nakladatelství Portál. Možno objednat zde: obchod Portál.


Literatura k metodám a technikám, se kterými jsem dříve pracoval

EMI_book.jpg, 6,6kB
Danie Beaulieu
práce s traumatickou zkušeností, metoda EMI

Danie Beaulieu. Eye Movement Integration Therapy (EMI). Pouze v angličtině.


Janov_169576_big.jpg, 4,1kB
Arthur Janov
práce s porodním traumatem, primární terapie

Arthur Janov. Prvnotní otisky.


LEvin_162469_big.jpg, 4,7kB
Peter A. Levin
práce s traumatickou zkušeností, metoda Somatic Experiencing

Peter A. Levin. Probouzení tygra.


SpringerRess_small.jpg, 6,6kB
Radim Ress
syntéza jednotlivých metod, model reality nevědomí

Alexander Riechers, Radim Ress. Trauma und Blockaden im Coaching.
Modelle, ihre Anwendung und Fallbeispiele. Prozatím pouze v němčině.


Ruppert.gif, 15 kB Symb_Auto.jpg, 7,8kB
Franz Ruppert
práce s traumaty předků, metoda konstelací traumatu

Franz Ruppert. Trauma a rodinné konstelace.
Franz Ruppert. Symbióza a autonomie.

Tajemstvi.gif, 15 kB
Peter Teuschel
Transgenerační přenos

Peter Teuschel. Transgenerační přenos jako výzva a šance.
Vychází v nakladatelství Portál. Možno objednat zde: obchod Portál.

AW_ID.jpg, 29 kB SvetCl.jpg, 3,5kB
Artho S. Witteman
práce s vnitřními osobami, metoda Voice dialogue

Artho S. Witteman. Inteligence duše.
Artho S. Witteman. Architektura vnitřního světa člověka.